.ארזתם לבד? חבל. אנחנו יכולים לארוז ככה גם עבורכם

.הנה טעימה מהאריזות הגרפיות שמחלקת האנימציה יצרה עבור מחלקת הפקות

The 3D and graphics department of United Studios offers you the most creative and fresh ideas for your vision. Whether it’s a television production, promos, commercials, 3D banners or music videos, ANIMOTION will give you the professional solutions that you deserve from the first moment of brain-storming and until the final product is on air.